Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.2 %
  • Khác
    31.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SABECO 7,395,000 51 % 30/06/2015
Robert Alexander Stone 1,099,200 7.58 % 24/07/2012
Nguyễn Thị Phương Khanh 826,000 5.7 % 30/06/2015
Nguyễn Văn Đồi Ủy viên Hội đồng quản trị 637,300 4.4 % 30/06/2015