Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.72 %
  • Khác
    79.28 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 7395000.0 51.0 % 30/06/2015
Barca Global Master Fund, L.P 841300.0 5.802 % 30/06/2017
Nguyễn Thị Phương Khanh 526000.0 3.628 % 15/12/2016