Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.39 %
  • Khác
    35.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 7395000.0 51.0 % 30/06/2015
Robert Alexander Stone 826200.0 5.698 % 01/12/2016
Nguyễn Thị Phương Khanh 826000.0 5.697 % 30/06/2015