Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre (VXB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49.76 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    50.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 2014626.0 49.756 % 27/09/2017
Cao Toàn Thắng 293300.0 7.244 % 30/06/2018
Ngô Hữu Tài 270126.0 6.671 % 30/06/2015