Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (VTL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.94 %
  • Khác
    59.06 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công Ty Thương Mại Hà Nội 1619932.0 39.998 % 26/04/2017
Phạm Xuân Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 849888.0 20.985 % 26/04/2017
Phạm Quang 276525.0 6.828 % 26/04/2017
Phan Thị Bích Ngọc Thành viên Hội đồng quản trị 210300.0 5.193 % 26/04/2017