Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (VTL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.47 %
  • Khác
    58.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công Ty Thương Mại Hà Nội 1,080,000 40 % 21/05/2013
Phạm Xuân Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 442,800 16.4 % 31/12/2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BELAZ 139,000 5.15 % 19/06/2015
Phan Thị Bích Ngọc Ủy viên Hội đồng quản trị 129,600 4.8 % 31/12/2015