Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (VTL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.12 %
  • Khác
    98.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công Ty Thương Mại Hà Nội 1943918.0 38.417 % 29/10/2018
Phạm Xuân Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 1019866.0 20.155 % 29/10/2018
Phạm Quang 331830.0 6.558 % 29/10/2018
Phan Thị Bích Ngọc Thành viên Hội đồng quản trị 252360.0 4.987 % 29/10/2018