Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (VTL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    26.67 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.98 %
  • Khác
    72.35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công Ty Thương Mại Hà Nội 1080000.0 26.667 % 21/05/2013
Phạm Xuân Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 442800.0 10.933 % 31/12/2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BELAZ 139000.0 3.432 % 19/06/2015
Phan Thị Bích Ngọc Thành viên Hội đồng quản trị 129600.0 3.2 % 31/12/2015