Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt may (VTI: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINATEX 2,925,000 65 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần may Hưng Yên 233,434 5.19 % 31/12/2014