Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái (VTH: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.74 %
  • Khác
    99.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đức Tường 788560.0 15.771 % 06/02/2018
Công ty sản xuất dây và cáp điện Tân Cường Thành 584760.0 11.695 % 30/06/2015
Phạm Văn Hậu 302800.0 6.056 % 23/11/2017
Hoàng Nghĩa Đàn Chủ tịch Hội đồng quản trị 185400.0 3.708 % 30/06/2015