Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái (VTH: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.74 %
  • Khác
    99.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty sản xuất dây và cáp điện Tân Cường Thành 584760.0 11.695 % 30/06/2015
Nguyễn Đức Tường 488560.0 9.771 % 15/05/2018
Phạm Văn Hậu 302800.0 6.056 % 23/11/2017
Phan Hoàng Tuấn 250700.0 5.014 % 06/04/2018
Hoàng Nghĩa Đàn Chủ tịch Hội đồng quản trị 185400.0 3.708 % 30/06/2015