Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái (VTH: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.2 %
  • Khác
    99.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Mai Phan Cẩm Tú Giám đốc Tài chính 1105240.0 22.105 % 17/01/2019
Phạm Đình Thuyền 1043160.0 20.863 % 23/01/2019
Công ty sản xuất dây và cáp điện Tân Cường Thành 584760.0 11.695 % 30/06/2015
Phạm Văn Hậu 302800.0 6.056 % 23/11/2017
Trương Thị Mỹ Hạnh 269680.0 5.394 % 04/01/2019
Phan Hoàng Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 250700.0 5.014 % 06/04/2018