Công ty Cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    58.88 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    41.12 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1.09784E7 58.883 % 18/06/2015
Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại An Khang 3060138.0 16.413 % 18/06/2015
Công ty TNHH Thương mại du lịch Ngọc Lâm 2237340.0 12.0 % 18/06/2015