Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP (VTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    32.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    68.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNPT 4992000.0 32.0 % 11/04/2018
Công ty cổ phần Phương Trung 4225584.0 27.087 % 11/04/2018
Phạm Văn Trung Kiên 1602536.0 10.273 % 11/04/2018