Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP (VTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    32 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 4,992,000 32 % 11/04/2018
Công ty cổ phần Phương Trung 4,225,584 27.09 % 11/04/2018
Phạm Văn Trung Kiên 1,602,536 10.27 % 11/04/2018