Công ty Cổ phần Vitaly (VTA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.09 %
  • Khác
    99.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 2,160,000 36 % 21/03/2014
Công ty DATC 2,000,000 33.33 % 19/03/2015
Trần Hồng Tài 399,900 6.66 % 19/03/2015
Nguyễn Thế Thạch 363,200 6.05 % 19/03/2015
Nguyễn Quang Tài Đại diện công bố thông tin 305,335 5.09 % 30/04/2009
Nguyễn Thị Ái 279,100 4.65 % 19/03/2015