Công ty Cổ phần Vitaly (VTA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    25.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.18 %
  • Khác
    74.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần 2160000.0 27.0 % 21/03/2014
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 2000000.0 25.0 % 19/12/2018
Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh 1691900.0 21.149 % 13/04/2018