Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8 (VT8: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.87 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    75.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TMT Motor., JSC 2,952,082 57.06 % 30/06/2016
Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam 1,286,652 24.87 % 30/06/2016
Trần Quang Trung 335,800 6.49 % 30/06/2016