Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8 (VT8: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.87 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    75.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TMT Motor., JSC 2952082.0 57.056 % 30/06/2016
Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam 1286652.0 24.868 % 30/06/2016
Bùi Văn Hữu Thành viên Hội đồng quản trị 658434.0 12.726 % 15/12/2016