Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8 (VT8: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TMT Motor., JSC 4317715.0 57.487 % 17/05/2018
Bùi Văn Hữu Thành viên Hội đồng quản trị 963026.0 12.822 % 17/05/2018
Công ty CP Đầu tư thương mại H&H Hà Nội 804284.0 10.708 % 17/05/2018