Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8 (VT8: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TMT Motor., JSC 4317715.0 57.487 % 17/05/2018
Phạm Xuân Hòa 1520798.0 20.248 % 13/08/2018
Lưu Hữu Phước 1329400.0 17.7 % 13/08/2018
Nguyễn Văn Chương 1318629.0 17.556 % 13/08/2018
Phạm Văn Thanh 1310919.0 17.454 % 13/08/2018