Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    43.03 %
  • Khác
    56.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
KWE Beteiligungen AG 5014827.0 10.007 % 22/08/2018
Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3 2550457.0 5.089 % 14/03/2018
Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI 2506688.0 5.002 % 20/12/2018
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund 2463976.0 4.917 % 21/12/2017
Quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt 2460150.0 4.909 % 21/12/2017
Vietnam Holding LTD 2442680.0 4.874 % 21/12/2017
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 2132976.0 4.256 % 21/12/2017
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 2016189.0 4.023 % 21/12/2017
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 1695000.0 3.382 % 01/02/2018
CTCP CVE Invest 1615318.0 3.223 % 21/12/2017
Swiftcurrent Offshore, Ltd 1528828.0 3.051 % 21/12/2017