Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    41.84 %
  • Khác
    58.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund 2463976.0 4.917 % 21/12/2017
Quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt 2460150.0 4.909 % 21/12/2017
Vietnam Holding LTD 2442680.0 4.874 % 21/12/2017
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 2132976.0 4.256 % 21/12/2017
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 2016189.0 4.023 % 21/12/2017
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 2000590.0 3.992 % 21/12/2017
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 1956450.0 3.904 % 21/12/2017
CTCP CVE Invest 1615318.0 3.223 % 21/12/2017
Swiftcurrent Offshore, Ltd 1528828.0 3.051 % 21/12/2017