Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    7.72 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    92.28 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cao su Lộc Ninh 2,000,000 7.72 % 15/05/2014
TANIRUCO 1,970,000 7.61 % 15/05/2014
Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampongthom 1,958,000 7.56 % 15/05/2014
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai 1,540,200 5.95 % 15/05/2014
Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng 1,500,000 5.79 % 15/05/2014
Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang 1,414,000 5.46 % 15/05/2014
Cao su Bình Long 1,000,000 3.86 % 15/05/2014