Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    7.72 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.13 %
  • Khác
    92.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần 4002280.0 15.456 % 31/12/2017
Công ty Cao su Lộc Ninh 2000000.0 7.724 % 15/05/2014
Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 1970000.0 7.608 % 15/05/2014
Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampongthom 1958000.0 7.561 % 15/05/2014
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai 1540200.0 5.948 % 15/05/2014
Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng 1500000.0 5.793 % 15/05/2014
Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang 1414000.0 5.461 % 15/05/2014
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp cao su Bình Long 1000000.0 3.862 % 15/05/2014