Công ty cổ phần In và thương mại Vina (VPR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.55 %
  • Khác
    95.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 1736202.0 41.736 % 22/02/2018
Công ty cổ phần Đầu tư VINA 271830.0 6.534 % 22/02/2018
Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 189450.0 4.554 % 01/03/2019
Võ Hoàng Giang Thành viên Hội đồng quản trị 136500.0 3.281 % 22/02/2018