Công ty Cổ phần bao bì dầu thực vật (VPK: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.47 %
  • Khác
    79.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP 4083884.0 51.049 % 27/05/2016
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 725550.0 9.069 % 31/12/2013
VINAMILK 389962.0 4.875 % 31/12/2012
Intereffekt Investment Funds N.V. 341250.0 4.266 % 31/12/2012