Công ty Cổ phần bao bì dầu thực vật (VPK: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    18.75 %
  • Khác
    81.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP 7657282.0 51.055 % 31/12/2017
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1360406.0 9.07 % 23/06/2017
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 731179.0 4.875 % 23/06/2017
Intereffekt Investment Funds N.V. 639844.0 4.266 % 23/06/2017