Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.99 %
  • Khác
    97.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 8418920.0 36.604 % 02/07/2018
Lê Thị Thanh Lệ Thành viên Hội đồng quản trị 2300000.0 10.0 % 02/07/2018
Nguyễn Xuân Trường Thành viên Hội đồng quản trị 1150000.0 5.0 % 02/07/2018
Nguyễn Văn Dũng 1150000.0 5.0 % 02/07/2018
Nguyễn Văn Đức Phó Tổng Giám đốc 1150000.0 5.0 % 02/07/2018