Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36.64 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    63.33 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty phát điện 1 37,559,844 36.64 % 14/10/2016
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 12,665,464 12.36 % 14/10/2016
PLPC 10,876,595 10.61 % 14/10/2016