Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam thịnh vượng (VPB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.12 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.2 %
  • Khác
    76.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Anh Minh 125,021,046 5.09 % 24/10/2018
Ngô Chí Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 121,687,982 4.95 % 20/12/2018
Vũ Thị Quyên 120,700,954 4.91 % 20/12/2018