Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam thịnh vượng (VPB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.08 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.47 %
  • Khác
    76.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Thị Quyên 1.07702952E8 4.583 % 18/06/2018
Kim Ngọc Cẩm Ly 1.07326053E8 4.567 % 18/06/2018
Lý Thị Thu Hà 1.04494797E8 4.447 % 18/06/2018
Nguyễn Thu Thủy 7.5316831E7 3.205 % 18/06/2018
Hoàng Anh Minh 7.2918279E7 3.103 % 28/06/2018