Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam thịnh vượng (VPB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.08 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.2 %
  • Khác
    76.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Anh Minh 1.25021046E8 5.089 % 24/10/2018
Ngô Chí Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.13687982E8 4.628 % 27/09/2018
Vũ Thị Quyên 1.07700954E8 4.384 % 16/11/2018