Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.63 %
  • Khác
    85.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần VINAFREIGHT 2,961,500 24.9 % 21/12/2018
Lionas Fund Co.,LTD 1,713,600 14.41 % 26/10/2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 1,430,740 12.03 % 28/06/2019
Nguyễn Xuân Hùng 1,424,300 11.98 % 02/01/2019
CTCP VNT Holdings 1,353,700 11.38 % 14/06/2019
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam 900,000 7.57 % 30/06/2017