Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.56 %
  • Khác
    97.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinafreight Co 1980000.0 23.212 % 17/06/2015
Vinatrans 900000.0 10.551 % 30/06/2017
TMS 900000.0 10.551 % 17/06/2015
Mai Thị Phương Anh 753700.0 8.836 % 24/08/2017
CTCP Đầu tư G.T.I 400000.0 4.689 % 12/09/2017