Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.84 %
  • Khác
    97.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinafreight Co 1980000.0 36.932 % 17/06/2015
Mai Thị Phương Anh 1003700.0 18.722 % 07/07/2017
TMS 900000.0 16.787 % 17/06/2015
CTCP Đầu tư G.T.I 600000.0 11.192 % 07/07/2017