Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.37 %
  • Khác
    80.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinafreight Co 1980000.0 16.648 % 17/06/2015
Lionas Fund Co.,LTD 1713600.0 14.408 % 26/10/2018
Nguyễn Xuân Hùng 1224000.0 10.291 % 26/10/2018
TMS 1149000.0 9.661 % 11/07/2018
Vinatrans 900000.0 7.567 % 30/06/2017
Mai Thị Phương Anh 753700.0 6.337 % 24/08/2017