Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.35 %
  • Khác
    99.65 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinafreight Co 1980000.0 22.108 % 17/06/2015
TMS 1149000.0 12.829 % 11/07/2018
Vinatrans 900000.0 10.049 % 30/06/2017
Mai Thị Phương Anh 753700.0 8.416 % 24/08/2017