Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.61 %
  • Khác
    85.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần VINAFREIGHT 2961500.0 24.9 % 21/12/2018
Lionas Fund Co.,LTD 1713600.0 14.408 % 26/10/2018
Nguyễn Xuân Hùng 1424300.0 11.975 % 02/01/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 1149000.0 9.661 % 11/07/2018
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam 900000.0 7.567 % 30/06/2017
Mai Thị Phương Anh 753700.0 6.337 % 24/08/2017
CTCP VNT Holdings 600000.0 5.045 % 25/01/2019
Nguyễn Xuân Giang Chủ tịch Hội đồng quản trị 492542.0 4.141 % 28/12/2018
Trần Công Thành Thành viên Hội đồng quản trị 402271.0 3.382 % 28/12/2018