Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    39.33 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    59.89 %
  • Khác
    0.78 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 5.22553196E8 36.006 % 23/11/2017
F&N Dairy Investments Pte Ltd 2.39463148E8 16.5 % 05/01/2018
Platinum Victory PTE.Ltd 1.45589861E8 10.032 % 30/11/2017