Công ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK (VNL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.72 %
  • Khác
    89.28 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinatrans Ha Noi 505,540 5.62 % 31/12/2015
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 446,960 4.97 % 31/12/2015
Vũ Thế Đức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 378,020 4.2 % 31/12/2015