Công ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK (VNL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.37 %
  • Khác
    90.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Quang 989100.0 10.99 % 31/12/2010
Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương 505540.0 5.617 % 31/12/2015
Bùi Đình Hải 472000.0 5.244 % 15/08/2018
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 446960.0 4.966 % 31/12/2015
Vũ Thế Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 378020.0 4.2 % 31/12/2015