Công ty cổ phần VINAFREIGHT (VNF: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.25 %
  • Khác
    95.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TMS 2897620.0 34.591 % 08/11/2018
CTCP Quản lý và phát triển bất động sản Conasi 733500.0 8.756 % 30/11/2018
Vinatrans 608000.0 7.258 % 31/12/2015
Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt 608000.0 7.258 % 31/12/2014