Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.7 %
  • Khác
    83.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công Ty Cổ Phần Khải Toàn 10,409,737 12.89 % 12/10/2016
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 8,136,551 10.08 % 06/04/2016
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 6,500,006 8.05 % 30/11/2015
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 4,810,542 5.96 % 05/10/2015
VIBBank 3,076,216 3.81 % 05/10/2015