Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.87 %
  • Khác
    83.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công Ty Cổ Phần Khải Toàn 1.1450711E7 12.89 % 29/11/2016
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 8950206.0 10.075 % 29/11/2016
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 7150007.0 8.049 % 29/11/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 5291596.0 5.957 % 29/11/2016
La Mỹ Phượng 4622970.0 5.204 % 29/11/2016
Công ty cổ phần Bảo Phước 4129051.0 4.648 % 29/11/2016
Lê Thanh Hồng Ủy viên Hội đồng quản trị 4129051.0 4.648 % 29/11/2016
VIB Bank 3383838.0 3.809 % 29/11/2016