Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.67 %
  • Khác
    84.33 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 8720356.0 9.816 % 01/03/2017
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 6500006.0 7.317 % 20/01/2017
La Mỹ Phượng 4622970.0 5.204 % 29/11/2016
Công Ty Cổ Phần Khải Toàn 3665000.0 4.126 % 19/06/2017
VIB Bank 3383838.0 3.809 % 29/11/2016