Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.5 %
  • Khác
    53.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 3150000.0 30.001 % 15/09/2016
Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt 1140100.0 10.859 % 30/06/2017
Barca Global Master Fund, L.P 1105333.0 10.527 % 30/06/2015
CTCP Chứng khoán Đông Nam Á 747466.0 7.119 % 30/06/2017
Công ty quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á 736866.0 7.018 % 09/05/2016
Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương 525866.0 5.008 % 28/12/2015
Bùi Duy Chinh Chủ tịch Hội đồng quản trị 423520.0 4.034 % 30/06/2015