Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP (VNA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.7 %
  • Khác
    97.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINALINES 1.02E7 51.0 % 31/12/2013
Nguyễn Quang Dũng 1000350.0 5.002 % 03/11/2017
VF4 965820.0 4.829 % 07/11/2011
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 650000.0 3.25 % 06/09/2009