Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (VMI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.89 %
  • Khác
    85.11 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PETER ERIC DENNIS 780000.0 7.123 % 20/09/2016
CTCP Đầu tư Kim Cương 669800.0 6.117 % 08/11/2016
Trương Thế Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 502200.0 4.586 % 04/11/2016