Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (VMI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.38 %
  • Khác
    84.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Aizawa Securities Co., TLD 616000.0 5.626 % 13/02/2018
Đỗ Thanh Sửu 554600.0 5.065 % 12/01/2018
PETER ERIC DENNIS 468900.0 4.282 % 01/02/2018