Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage (VKD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    99.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP FIT Consumer 5879999.0 49.0 % 26/08/2016
Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hoa sen Việt Nam 3975947.0 33.133 % 25/07/2017
Phạm Việt Dũng Thành viên Ban Kiểm soát 400840.0 3.34 % 15/06/2016