Công ty cổ phần Hàng không VIETJET (VJC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.67 %
  • Khác
    77.33 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny 1.28950134E8 23.809 % 30/07/2018
Nguyễn Thị Phương Thảo Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.9599095E7 7.311 % 30/07/2018
Công ty cổ phần Sovico 3.4255E7 6.325 % 30/07/2018
Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh 2.234085E7 4.125 % 30/07/2018