Công ty cổ phần Hàng không VIETJET (VJC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.54 %
  • Khác
    75.46 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny 1.54740162E8 28.57 % 29/06/2018
Công ty cổ phần Sovico 4.1106E7 7.59 % 29/06/2018
Nguyễn Thị Phương Thảo Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.3907796E7 6.261 % 29/06/2018
HDBANK 2.25351E7 4.161 % 29/06/2018