Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.97 %
  • Khác
    82.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần FTG Việt Nam 1.506098E7 21.485 % 31/12/2016
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.00084E7 14.277 % 23/09/2016
Công ty CP CVE INVEST 5197500.0 7.414 % 09/06/2016
CTCP CVE Invest 3817575.0 5.446 % 09/06/2016
Nguyễn Văn Tuấn 3580500.0 5.108 % 31/12/2016