Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.69 %
  • Khác
    97.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng 6,629,993 44.2 % 08/06/2015
Nguyễn Thị Minh 797,361 5.32 % 08/06/2015
Đinh Quang Hải 797,361 5.32 % 08/06/2015
Đinh Quang Huy Ủy viên Hội đồng quản trị 468,698 3.12 % 22/10/2015