Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (VIR: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    3.74 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    96.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 7073557.0 85.844 % 30/06/2015
Tập Đoàn cao su Việt Nam 308000.0 3.738 % 27/02/2015