Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (VIR: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    3.74 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    96.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 3409963.0 41.383 % 29/09/2017
Lữ Quốc Khánh 2059000.0 24.988 % 07/11/2017
Nguyễn Thanh Giao Thành viên Hội đồng quản trị 1573594.0 19.097 % 29/09/2017
Tập Đoàn cao su Việt Nam 308000.0 3.738 % 27/02/2015