Tập đoàn VINGROUP - CTCP (VIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.22 %
  • Khác
    90.78 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam 1.065012868E9 33.369 % 28/06/2018
Phạm Nhật Vượng Chủ tịch Hội đồng quản trị 8.76002652E8 27.447 % 28/06/2018
Phạm Thu Hương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.51056477E8 4.733 % 28/06/2018
Công ty Cổ phần Vinpearl 1.089472E8 3.414 % 28/06/2018
Phạm Thúy Hằng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.00881292E8 3.161 % 28/06/2018