Tập Đoàn VinGroup - CTCP (VIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.36 %
  • Khác
    88.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Nhật Vượng Chủ tịch Hội đồng quản trị 638,913,744 24.22 % 15/09/2016
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam 271,947,557 10.31 % 15/09/2016
Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Hồng Thái 137,990,209 5.23 % 15/09/2016
Phạm Thu Hương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 110,173,254 4.18 % 15/09/2016