Tập Đoàn VinGroup - CTCP (VIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.64 %
  • Khác
    90.36 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam 8.80175924E8 33.369 % 31/12/2016
Phạm Nhật Vượng Chủ tịch Hội đồng quản trị 7.23969134E8 27.447 % 22/12/2016
Phạm Thu Hương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.24840064E8 4.733 % 31/12/2016
VINPEARLLAND JSC 9.0039008E7 3.414 % 24/11/2017
Phạm Thúy Hằng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 8.3372969E7 3.161 % 31/12/2016