Tập Đoàn VinGroup - CTCP (VIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.09 %
  • Khác
    89.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Nhật Vượng Chủ tịch Hội đồng quản trị 7.23969134E8 27.447 % 22/12/2016
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam 3.08150573E8 11.683 % 22/12/2016
Phạm Thu Hương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.10173254E8 4.177 % 15/09/2016