Tập Đoàn VinGroup - CTCP (VIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.09 %
  • Khác
    88.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Nhật Vượng Chủ tịch Hội đồng quản trị 6.38913744E8 24.222 % 15/09/2016
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam 2.71947557E8 10.31 % 15/09/2016
Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Nam Thái 1.55787287E8 5.906 % 19/10/2016
Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Hồng Thái 1.37990209E8 5.231 % 15/09/2016
Phạm Thu Hương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.10173254E8 4.177 % 15/09/2016