Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.5 %
  • Khác
    79.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Commonwealth Bank of Australia 1.5931954E8 21.199 % 16/11/2018
Đỗ Xuân Hoàng Thành viên Hội đồng quản trị 3.974893E7 5.289 % 16/11/2018
Đặng Khắc Vỹ Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.9746656E7 5.289 % 16/11/2018
Đặng Quang Tuấn 3.9035498E7 5.194 % 16/11/2018
Trần Thị Thảo Hiền 3.8725903E7 5.153 % 16/11/2018
Đỗ Xuân Thụ 3.1610019E7 4.206 % 16/11/2018
Đặng Thị Thu Hà 2.7561508E7 3.667 % 16/11/2018