Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.5 %
  • Khác
    79.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Commonwealth Bank of Australia 1.128885E8 21.277 % 08/11/2016
Đỗ Xuân Hoàng Thành viên Hội đồng quản trị 2.8164763E7 5.308 % 08/11/2016
Đặng Khắc Vỹ Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.8163152E7 5.308 % 08/11/2016
Trần Thị Thảo Hiền 2.793988E7 5.266 % 02/10/2017
Đặng Quang Tuấn 2.7659249E7 5.213 % 07/11/2017
Đỗ Xuân Thụ 2.2397803E7 4.221 % 08/11/2016
Đặng Thị Thu Hà 1.9529163E7 3.681 % 08/11/2016