Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.5 %
  • Khác
    79.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Commonwealth Bank of Australia 1.128885E8 21.199 % 08/11/2016
Đỗ Xuân Hoàng Thành viên Hội đồng quản trị 2.8164763E7 5.289 % 08/11/2016
Đặng Khắc Vỹ Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.8163152E7 5.289 % 08/11/2016
Đặng Quang Tuấn 2.7659249E7 5.194 % 07/11/2017
Trần Thị Thảo Hiền 2.743988E7 5.153 % 18/09/2018
Đỗ Xuân Thụ 2.2397803E7 4.206 % 08/11/2016
Đặng Thị Thu Hà 1.9529163E7 3.667 % 08/11/2016