Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.11 %
  • Khác
    86.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Viglacera 4,542,927 28.39 % 31/12/2012
Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng 3,671,967 22.95 % 29/09/2009
ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 1,660,600 10.38 % 19/08/2016
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 757,644 4.74 % 15/07/2016