Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27.64 %
  • Khác
    72.36 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Viglacera 4542927.0 18.172 % 31/12/2012
Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng 3671967.0 14.688 % 29/09/2009
ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 2424344.0 9.697 % 14/02/2017