Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viwaseen Huế (VHH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    4.46 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    95.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Vật liệu xây dựng - xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng 1,320,000 22 % 30/06/2015
Nguyễn Ngọc Bích Ủy viên Hội đồng quản trị 1,055,611 17.59 % 30/06/2015
CTCP Du lịch Huế 728,000 12.13 % 30/06/2015
Ngô Văn Sướng 624,100 10.4 % 30/06/2015
PVFC 267,531 4.46 % 30/06/2015