Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viwaseen Huế (VHH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    3.57 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    96.43 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Tưởng Thành viên Hội đồng quản trị 1320000.0 17.6 % 28/07/2017
CTCP Vật liệu xây dựng - xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng 1320000.0 17.6 % 30/06/2015
Nguyễn Ngọc Bích Thành viên Hội đồng quản trị 1055611.0 14.075 % 30/06/2015
Nguyễn Mạnh Hùng 778000.0 10.373 % 14/03/2018
Ngô Văn Sướng 624100.0 8.321 % 30/06/2015
Trần Tiến Dũng 456690.0 6.089 % 30/06/2015
Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 267531.0 3.567 % 30/06/2015