Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viwaseen Huế (VHH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    4.46 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    95.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Tưởng Thành viên Hội đồng quản trị 1320000.0 22.0 % 28/07/2017
CTCP Vật liệu xây dựng - xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng 1320000.0 22.0 % 30/06/2015
Nguyễn Ngọc Bích Thành viên Hội đồng quản trị 1055611.0 17.594 % 30/06/2015
Nguyễn Mạnh Hùng 728000.0 12.133 % 06/11/2017
Ngô Văn Sướng 624100.0 10.402 % 30/06/2015
Trần Tiến Dũng 456690.0 7.612 % 30/06/2015
PVFC 267531.0 4.459 % 30/06/2015