Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VGT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    53.49 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.09 %
  • Khác
    33.42 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Công Thương Việt Nam 2.674381E8 53.488 % 15/07/2016
Itochu Textile Peominent (ASIA) Limited 6.5E7 13.0 % 26/03/2018
Tập đoàn VINGROUP - CTCP 5.0E7 10.0 % 15/07/2016
Bùi Mạnh Hưng 3.0E7 6.0 % 15/07/2016