Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.22 %
  • Khác
    94.78 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Minh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 3200400.0 7.6 % 16/01/2019
Nguyễn Thị Thanh Thủy 2645998.0 6.283 % 12/03/2019
Công ty cổ phần chứng khoán MB 1795015.0 4.263 % 16/01/2019