Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.19 %
  • Khác
    93.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Minh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 2857500.0 7.6 % 04/05/2016
Nguyễn Thị Thanh Thủy 2362499.0 6.283 % 31/12/2014
Công ty cổ phần chứng khoán MB 1602692.0 4.263 % 30/06/2014