Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.13 %
  • Khác
    93.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Minh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,857,500 7.94 % 04/05/2016
Nguyễn Thị Thanh Thủy 2,362,499 6.56 % 31/12/2014
Nguyễn Vũ Lê 1,800,000 5 % 13/04/2016
Trần Xuân Ninh 1,700,000 4.72 % 18/02/2016
Công ty cổ phần chứng khoán MB 1,602,692 4.45 % 30/06/2014