Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel (VGL: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP 4756130.0 51.003 % 29/02/2016
Trần Đoàn Tụ 2238037.0 24.0 % 29/02/2016
Trương Thị Tuyết Mai 1301973.0 13.962 % 28/06/2018
Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Thép Việt 932515.0 10.0 % 29/02/2016