Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel (VGL: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP 4,756,130 51 % 29/02/2016
Trần Đoàn Tụ 2,238,037 24 % 29/02/2016
Trương Thị Tuyết Mai 1,311,973 14.07 % 29/02/2016
Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Thép Việt 932,515 10 % 29/02/2016