Tổng Công ty Cổ phần may Việt Tiến (VGG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    18.37 %
  • Khác
    81.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinatex 1.340592E7 31.919 % 25/08/2015
South Island Garment SDN.BHD 3965000.0 9.44 % 25/08/2015
Tung Shing Sewing Machine Co., Ltd 2783000.0 6.626 % 25/08/2015