Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    56.67 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    81.49 %
  • Khác
    -38.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Xây Dựng 2.41985262E8 56.671 % 15/06/2017
Trương Ngọc Phượng 7.6092E7 17.82 % 14/07/2017
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.4E7 3.279 % 20/11/2017