Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.79 %
  • Khác
    85.21 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Xây dựng 2.41985262E8 53.972 % 20/07/2018
Trương Ngọc Phượng 7.6092E7 16.972 % 14/07/2017
Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX 2.7E7 6.022 % 26/02/2019
Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 1.69276E7 3.776 % 11/03/2019