Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    91.49 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    56.32 %
  • Khác
    -47.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Xây Dựng 2.41985262E8 91.488 % 15/06/2017
Trương Ngọc Phượng 7.6092E7 28.768 % 14/07/2017
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.6E7 6.049 % 14/07/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt 1.2E7 4.537 % 14/07/2017
Grinling International Limited 8492000.0 3.211 % 14/07/2017