Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    7.9 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    92.09 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dương Thị Huệ 2,857,600 19.05 % 20/05/2015
Vũ Thị Hạnh 2,503,819 16.69 % 20/05/2015
Đỗ Thị Huyền Thanh 2,086,516 13.91 % 20/05/2015
CTCP Chứng khoán Đông Nam Á 1,937,200 12.92 % 30/09/2016
Nguyễn Thị Thanh 1,877,865 12.52 % 20/05/2015
Vũ Thị Kim Thanh 1,507,900 10.05 % 30/06/2015
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 1,185,000 7.9 % 18/06/2015
CTCP Chứng khoán IB 577,000 3.85 % 19/05/2015