Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dương Thị Huệ 2857600.0 19.051 % 20/05/2015
Vũ Thị Hạnh 2503819.0 16.692 % 20/05/2015
Đỗ Thị Huyền Thanh 2086516.0 13.91 % 20/05/2015
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hòa An 1966300.0 13.109 % 26/12/2017
Nguyễn Thị Thanh 1877865.0 12.519 % 20/05/2015
America LLC 1540770.0 10.272 % 04/12/2017
Vũ Thị Kim Thanh 1507900.0 10.053 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 577000.0 3.847 % 19/05/2015