Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.75 %
  • Khác
    85.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SSI 6160393.0 19.488 % 25/06/2018
Quỹ tầm nhìn SSI 4030192.0 12.749 % 25/06/2018
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 3987792.0 12.615 % 25/06/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 2108331.0 6.67 % 25/06/2018
Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời 1768091.0 5.593 % 25/06/2018
Thân Trọng Hoàn Mỹ 1545224.0 4.888 % 25/06/2018
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 1471673.0 4.656 % 25/06/2018
ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 1175598.0 3.719 % 25/06/2018
Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long 1150959.0 3.641 % 25/06/2018