Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco (VES: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    99.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Hồng Quân Thành viên Hội đồng quản trị 2242900.0 24.9 % 08/02/2017
Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc Tế ACB 1206600.0 13.396 % 31/12/2014
Vũ Đình Cương 517100.0 5.741 % 17/08/2018
Nguyễn Thị Loan Thành viên Ban Kiểm soát 449000.0 4.985 % 31/12/2017
Võ Thanh Vinh Thành viên Hội đồng quản trị 446000.0 4.951 % 31/12/2017