Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả (VEE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    7.81 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    92.19 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Nhung Thành viên Hội đồng quản trị 3457208.0 33.941 % 31/12/2017
Nguyễn Sơn Tùng Thành viên Hội đồng quản trị 2090880.0 20.527 % 31/12/2017
Nguyễn Lan Hương 1804946.0 17.72 % 31/12/2017
Nguyễn Văn Giang 1161600.0 11.404 % 17/08/2018
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 795177.0 7.807 % 14/11/2016