Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả (VEE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    7.81 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    92.19 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Nhung Thành viên Hội đồng quản trị 3,457,208 33.94 % 31/12/2017
Nguyễn Sơn Tùng Thành viên Hội đồng quản trị 2,090,880 20.53 % 31/12/2017
Nguyễn Lan Hương 1,804,946 17.72 % 31/12/2017
Nguyễn Văn Giang 1,161,600 11.4 % 17/08/2018
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 795,177 7.81 % 14/11/2016