Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.03 %
  • Khác
    98.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Elmich 7475282.0 628.968 % 04/04/2017
CTCP Đầu tư và Sản xuất Thống nhất 5130096.0 431.645 % 14/07/2016
Đỗ Thành Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị 324822.0 27.33 % 03/02/2017
Trần Việt Thắng Thành viên Ban Kiểm soát 173683.0 14.614 % 28/11/2016