Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (VCW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.27 %
  • Khác
    99.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Trúc Nguyên 4.5348E7 60.464 % 31/08/2018
Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex 2.938E7 39.173 % 13/07/2018
REE CORP. 2.696E7 35.947 % 12/11/2018