Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex (VCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.87 %
  • Khác
    99.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinaconex JSC 561,000 51 % 31/12/2013
Trần Đăng Lợi 100,000 9.09 % 31/12/2012
Nguyễn Duy Khang 69,238 6.29 % 31/12/2013
Nguyễn Thanh Phương Phó Tổng Giám đốc 33,000 3 % 31/12/2013