Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex (VCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinaconex JSC 561000.0 51.0 % 31/12/2013
Nguyễn Thành Long Thành viên Hội đồng quản trị 162848.0 14.804 % 12/10/2017
Trần Đăng Lợi 100000.0 9.091 % 31/12/2012
Trần Quốc Toàn 59400.0 5.4 % 18/05/2018
Nguyễn Thanh Phương Phó Tổng Giám đốc 33000.0 3.0 % 31/12/2013