Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex (VCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 561000.0 51.0 % 31/12/2013
Nguyễn Thành Long Thành viên Hội đồng quản trị 162848.0 14.804 % 12/10/2017
Trần Đăng Lợi 100000.0 9.091 % 31/12/2012
Trần Quốc Toàn 59400.0 5.4 % 18/05/2018
Nguyễn Thanh Phương Phó Tổng Giám đốc 33000.0 3.0 % 31/12/2013