Công ty Cổ phần Đá Thạch Anh Cao Cấp VCS (VCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.02 %
  • Khác
    97.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A 43,493,344 72.49 % 03/10/2016
FPT 4,206,884 7.01 % 03/10/2016
Phạm Thị Thanh Hương 3,098,475 5.16 % 17/10/2016
Ninh Quốc Cường 3,096,363 5.16 % 17/10/2016