Công ty Cổ phần Đá Thạch Anh Cao Cấp VCS (VCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.32 %
  • Khác
    97.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A 4.3493344E7 82.064 % 03/10/2016
CTCP FPT 4206884.0 7.938 % 03/10/2016
Phạm Thị Thanh Hương 2707757.0 5.109 % 15/12/2016
Ninh Quốc Cường 2505365.0 4.727 % 15/12/2016