Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.08 %
  • Khác
    99.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 19,280,000 54.71 % 26/02/2015
Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank 4,891,067 13.88 % 26/02/2015
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 3,909,756 11.1 % 04/07/2019