Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (VCP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    8.82 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    91.18 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinaconex JSC 1.33098E7 24.323 % 02/12/2016
Công ty Cổ phần Đầu tư VSD 5181400.0 9.469 % 15/05/2018
Tổng công ty Sông Đà 4023060.0 7.352 % 02/12/2016
Tổng công ty cơ điện xây dựng CTCP 3562953.0 6.511 % 02/12/2016