Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 1326000.0 44.2 % 31/12/2010
America LLC 331970.0 11.066 % 28/02/2017
Nguyễn Tiến Đạt Đại diện công bố thông tin 300000.0 10.0 % 25/09/2018
Thân Thế Hà Phó Tổng Giám đốc 210600.0 7.02 % 30/06/2015