Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    79.52 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.25 %
  • Khác
    11.23 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 2.55251153E8 57.787 % 30/06/2015
Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) 9.4010175E7 21.283 % 30/06/2015
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 1.9671997E7 4.454 % 21/09/2015