Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH An Quý Hưng 2.54901153E8 57.708 % 07/12/2018
Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ 9.4010175E7 21.283 % 27/12/2018
Công ty TNHH Đầu tư Star Invest 3.34554E7 7.574 % 24/12/2018
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 1.9671997E7 4.454 % 21/09/2015