Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    78.99 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.83 %
  • Khác
    10.18 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 2.54901153E8 57.708 % 05/01/2018
Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) 9.4010175E7 21.283 % 30/06/2015
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 3.13765E7 7.103 % 22/06/2018
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 1.9671997E7 4.454 % 21/09/2015