Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    78.99 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    21.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH An Quý Hưng 2.54901153E8 57.708 % 07/12/2018
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 2.54901153E8 57.708 % 05/01/2018
Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) 9.4010175E7 21.283 % 30/06/2015
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 3.13765E7 7.103 % 22/06/2018
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 1.9671997E7 4.454 % 21/09/2015